Com el pots conèixer?

Jesucrist t’estima, ha donat la vida per salvar-te, i ara es viu al teu costat cada dia, per il·luminar-te, per enfortir-te, alliberar-te.

«Hem conegut l’amor que Déu ens té i hi hem cregut» (1 Jn 4, 16)

Jesús és viu i el pots conèixer. De fet no es comença a ser cristià per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb una Persona, Jesucrist, que dóna un nou horitzó a la vida.

La fe constitueix l’adhesió personal -que inclou totes les nostres facultats- a la revelació de l’amor gratuït i «apassionat» que Déu té per nosaltres i que es manifesta plenament en Jesucrist. El cristià és una persona conquerida per l’amor de Crist i mogut per aquest amor està obert de manera profunda i concreta a l’amor al proïsme. Estima a Déu i estima als altres.

I com ho puc fer?

Demana-li! Digues-li que el vols conèixer, Ell que ho veu tot i coneix el teu cor, t’escoltarà!

Això és pregar, la pregària és la gran porta que mena a la fe. Pregar significa adreçar el cor a Déu. I L’Esperit Sant farà la resta. “La pregària no es més que un col·loqui amb un amic amb qui parlem sovint i de gust, perquè Ell ens estima” Santa Teresa de Jesús.

Pots descobrir la seva Paraula. Tot allò que Jesús va dir i va fer es troba a l’Evangeli: evangeli vol dir bona notícia, i aquesta és la millor de totes. En el Nou Testament hi trobaràs els quatre evangelis (Mateu, Marc, Lluc i Joan).

Allà on va arribar Jesús, el cel tocà la terra; començà el Regne de Déu, un Regne de pau i justícia: l’Església –que Ell mateix va fundar- està al servei d’aquest Regne, per portar aquesta bona notícia a tot el món. Per això ha d’actuar en el món de la manera com Jesús actuaria i ser un instrument de salvació per a tots el homes. Per tant l’Església, amb totes les seves febleses, és un racó de cel a la terra. Apropar-se a la parròquia, a la comunitat cristiana, que és Església, és també sinònim de voler i conèixer i seguir a Jesús.

Déu té un pla per a la teva vida i el plans de Déu són sempre els millors perquè te’ls prepara amb un Amor incondicional. Ell t’ha fet, i sap el que anhela el teu cor!

Tornar al Recorregut Kerigmàtic