Desperta la Vocació

Què he vingut a fer en aquest món? Quin és el pla de Déu per a mi? Com descobrir-lo?

Déu és el nostre Pare. Com a fills seus estimats, ens proposa i ens acompanya en la descoberta del projecte irrepetible que és la teva vida, un projecte de plenitud i felicitat.

Aquesta descoberta no és altra que la d’aprendre a estimar i permetre que Déu dirigeixi aquest amor d’unió amb els altres. Probablement tardarem algun temps fins a arribar a discernir els detalls, però podem fer-ho confiats i sense por. Déu ens coneix – els nostres punts forts, les nostres debilitats, i sap el que ens farà veritablement feliços – i Ell té un pla per a cadascú de nosaltres, per això ens ha creat, per això t’ha creat així tal com ets.