Qui és Jesús?

Jesucrist t’estima, ha donat la vida per salvar-te, i ara es viu al teu costat cada dia, per il·luminar-te, per enfortir-te, alliberar-te.

“Jesucrist és el camí, la veritat i la vida” (Joan 14,6)

Déu ha posat en el nostre cor el desig de buscar-lo i trobar-lo.

Jesús és el rostre visible del Déu invisible. És el Fill de Déu, que sha fet carn de la nostra carn. Déu ve al nostre encontre en la persona del seu Fill, Jesús, i ens mostra tota la profunditat del seu amor misericordiós, és a dir, un amor incondicional que busca salvar, i no condemnar. Déu es mostra tal com és per què t’estima!

En Jesucrist, Déu ha assumit un rostre humà i ha esdevingut el nostre amic i germà.

Sant Agustí diu: “ens heu fet per a Vós i el nostre cor està inquiet fins que no reposa en Vós”.

Tornar al Recorregut Kerigmàtic